دیتاکالکتورMX20
دیتاکالکتور

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.noavaranpayesh.com مراجعه نمایید.

خریددیتا کالکتور MX۲۰دیتا کالکتور MX۲۰ یکی از بهترین دیتا کالکتورهای دنیاست. از قابلیتهای رقابتی این دستگاه نسبت به سایر دستگاههای موجود می توان به دیتابرداری بسیار سریع (طوری که در ۳ ثانیه کلیه اطلاعات دیتا زمان - فرکانس

- دیتا انولوپ و .... را میگیرد. ، همچنین ODS گیری در تجهیز MX۳۰ در بین سایر دستگاهها بسیار قابل تامل می باشد ، مدلهای آماده در این تجهیز سبب گردیده داخل سایت کنار هر تجهیز به آسانی مدل مشابه آن تجهیز را انتخاب کرده و ODS تجهیز در کمتر از ۵ دقیقه نمایان خواهد شد.

دیتا کالکتور MX20 یکی از بهترین دیتا کالکتورهای دنیا می باشد. از قابلیتهای رفابتی این دستگاه نسبت به سایر دستگاههای موجود می توان به موارد زیر اشاره کرد:دیتابرداری بسیار سریع به طوری که در 3 ثانیه کلیه اطلاعات دیتا زمان - فرکانس - دیتا انولوپ و .... را میگیرد.وجود مدلهای آماده در این تجهیز سبب گردیده است که داخل سایت کنار هر تجهیز به آسانی مدل مشابه آن تجهیز را انتخاب گرده و ODS تجهیز در کمتر از 5 دقیقه نمایان خواهد شد.

از ویژگی منحصر به فرد دستگاهDigivibeMX20 می توان به موارد اصلی ریر اشاره کرد:
  • رابط کابری بسیار آسان،

  • برخورداری از هوش مصنوعی،

  • عیب یابی خودکار

  • قابلیت تعویض Main device در صورت شکستگی دستگاه